Idegen nyelvi mérés 2018

2018. május 16-án az Oktatási Hivatal előírása alapján iskolánk 6. és 8. évfolyamos
tanulói angol nyelvi mérésen vettek részt. A mérés az egész országban azonos
időpontban, azonos körülmények között, azonos feladatokkal zajlott.
Az idegen nyelvi mérés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és a
kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.)
EMMI rendelet 2. melléklete határozza meg.
Az idegen nyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai
Referenciakeret (KER) leírásain alapulnak.
6. évfolyamon a mérés az A1 szintnek, 8. évfolyamon a mérés A2 szintnek
felel meg.
Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés
feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a
feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat.
A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy
autentikus forrásból adaptált szövegek. A feladatsorok két részből állnak (hallott és
olvasott szöveg értése), és kitöltésükre 2×30 perc áll rendelkezésre.
A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a
korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez.
A mérésről további információkat itt olvashatnak:
Idegen nyelvi mérés

A feladatokra adott válaszokat már kijavítottuk, rögzítettük a központi rendszerben.
Iskolánk tanulóinak eredményeit az angol és német tanárok ismertetik a tanulókkal.

Az elért eredmények átlaga évfolyamonként:

6. évfolyam: 64 % (11 fő vett részt a mérésen)

8. évfolyam: 65,53 % (15 fő vett részt a mérésen)