Tisztelt Szülők, Tisztelt Támogatóink!

Tisztelt Szülők, Tisztelt Támogatóink!

Köszönjük, hogy az elmúlt években is nagyon sokan adták a Domoszlói Általános Iskola Alapítványának személyi jövedelemadójuk 1%-át, s ezzel segítették iskolánkat, tanulóinkat.

A befolyt összeget tehetséges tanulóink támogatására, színházbérletek vásárlására, táborok szervezésére fordítottuk, és fordítjuk a jövőben is.

Ebben az évben is lehetőség van a személyi jövedelemadó 1%-ának az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználására, melynek kedvezményezettje lehet az iskola Alapítványa, melynek célja:

  • a Domoszlói Általános Iskola oktatási-nevelési színvonalának emelése,
  • a szociálisan rászoruló diákok támogatása, tanórán kívüli programok szervezése, költségeinek fedezése.

Amennyiben az Alapítvány céljaival egyetértenek, és személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatni kívánják, kérjük a nyilatkozat kitöltését, melyet adóbevallásukkal együtt az adóhatósághoz kell eljuttatni.

Számlaszám: 62000174-10005123